/var/www/evertvanhemert.nl/public_html/templates/3Magic_HMenu Evert van Hemert - Famkes
 
 
 

De beeldenroute  Famkes van Kolderwolde is ontstaan doordat Evert een beeld schonk aan het dorp “the Milkmaid”  genaamd. Het staat recht tegenover het toenmalige illustere café “ De Skutsjes” in Kolderwolde.  Bij de oude gemeente Gaasterlan Sleat kwam men in die tijd (negentiger jaren van de vorige eeuw) er achter dat Gaasterland zich vooral kenmerkte door heel veel natuur en weinig cultuur. Na een gesprek met de toenmalige burgemeester W. Pitlo kwam Van Hemert met het voorstel om een beeldenroute te maken in Kolderwolde en aldus geschiedde: de “Famkes van Kolderwolde”

 

Elk van de 11 beelden heeft een verhaal: vanaf Oudega staat op de hoek bij de Algemiene Wei een paard “Klaske” genaamd - een eerbetoon aan het Friese paard, wat in een wei in het Rijsterbos stond en daar mishandeld werd. Op deze foto versierd met oranje strik vanwege de kennismakingsronde van het Koninklijk paar in 2013.
Aan de andere kant staat “Europa”, een dame op een stier gemaakt van draadstaal met een geel eendje op het hoofd 
van de dame. het beeld is gemaakt door de buurjongen die op de boerderij er naast woonde, helaas veel te jong overleden, het is nu een soort hommage aan Tjarko.

 

Een stukje verderop in Kolderwolde  zelf staan drie beelden op een rij
   

 

 Het eerste beeld heet “Een dagje naar de stad”: twee dames die met hun teckeltjes op de bus staan te wachten. Je kunt nog steeds met de bus naar en van Kolderwolde gaan, nu vooral de jeugd die nog niet in het bezit is van een auto. Het tweede beeld “the Milkmaid” is waar de beelden route mee begon. Het derde beeld heet “de Trekzakspeelster”- in vroeger dagen was er het shantykoor “Gjin C te heech” met mannen die stevig door een trekzakspeelster zangtechnisch in bedwang werd gehouden. Bij deze beelden staat een bankje zodat men op zijn/haar gemak optimaal van dit weidse landschap kan genieten, mits er geen mais staat

 
Het centrum van Kolderwolde uit, staat aan de andere kant “Sietske”. Deze dame te paard zit met haar armen in de lucht om het leven te vieren en is vernoemd naar één van de buurmeisjes van de kunstenaar. Aan de einder zie je de Fluessen liggen.
 Dan een 400 meter verder bij de boerderij aan de linkerkant staat “de Verleiding”. In eerste instantie zie je een stevige dame, maar achter op haar rug houdt zij een appeltje  
Voorbij het Kolderwolderbos staat “de Laatste Kerkgangster” als een soort eerbetoon aan het kerkje van Kolderwolde wat tot halverwege de negentiende eeuw  daar aan de weg stond. Er was ook een kerkhof bij. Jaren geleden werden er nog resten van graven gevonden.
De dame heeft een beursje bij zich om wat in het kerkenzakje te doen. 
 
Tegenover staat “de Venus van Kolderwolde met poes” een volle dame richting de Fluessen kijktl
 
 
Bij de volgende boerderij staat “ Faam op ‘e bolle” als een soort blijk van waardering voor alle boerinnen
Tot slot staat bij de Woudbrug (over de Rijstervaart) “de Reedydster”. Bij de laatste tocht der tochten stond een buurvrouw van Evert in ochtendjas de wedstrijdschaatsers bij te lichten: onder hen ook wedstrijdschaatsters. Dit beeld vormde de aanzet tot de beeldenelfstedentocht.